SEMINÁRE A WORKSHOPY


WORKSHOPY PRE ŠTUDENTOV

OZ BRIDGES ponúka základným a stredným školám workshop, ktorý je venovaný téme integrácie cudzincov medzi slovenské deti a žiakov.

Príchod nového spolužiaka s iným materinským jazykom do triedy prináša obavy aj slovenským spolužiakom. Tí sa častokrát boja inakosti a komunikácie s novo prichádzajúcimi spolužiakmi. Prostredníctvom interaktívnej práce s triedou môžu byť tieto obavy pomenované a rozptýlené, výsledkom je obohatenie všetkých strán.

Medzi ciele workshopu patria:

  • zblížiť žiakov a sprostredkovať žiakom situáciu osoby, ktorá začína žiť, študovať alebo pracovať v novej krajine,
  • spoločne identifikovať dôvody a okolnosti migrácie,
  • spoločne identifikovať prekážky príchodu do novej krajiny, integračný proces, a spôsoby ich prekonania,
  • na základe vlastných skúseností premýšľať o spôsoboch osobného zapojenia sa do procesu integrácie cudzincov s dôrazom na integráciu spolužiakov s iným materinským jazykom do školského prostredia.


SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV

Máte vo svojej triede dieťa, ktoré dostatočne nerozumie vyučovaciemu jazyku a chcete byť schopní ho podporiť, aby v škole nezlyhalo?

Chcete učiť slovenčinu ako druhý jazyk, ale neviete, ako na to? Chcete sa stretnúť s ostatnými učiteľmi, ktorí čelia rovnakým výzvam ako vy?

OZ BRIDGES ponúka semináre, na ktorých získate dôležité informácie a inšpiráciu, vyskúšate niektoré vyučovacie metódy a aktivity, zažijete nové situácie, spoznáte kolegov, ktorí sú v tom s vami, a zistíte, že vzdelávanie detí a žiakov s iným materinským jazykom ako slovenským je možné a dáva zmysel.