METODICKÁ PODPORA


Vzhľadom na to, že výučba slovenského jazyka cudzincov ma inú metodiku ako výučba slovenčiny slovenských detí a študentov, je náročné, aby učitelia poskytli adekvátne vzdelanie dieťaťu z cudziny. Bez dodatočného či už samovzdelávania, alebo vzdelávania sa cez kompetentnú inštitúciu, to môže byť veľmi frustrujúce a vyčerpávajúce nielen pre učiteľa, ale aj pre dieťa z cudziny, a tiež pre slovenské deti v triede. 

Ako vieme v tejto situácii pomôcť?

OZ Bridges pomáha učiteľom v otázke:

  • adaptácie novo prichádzajúcich detí,
  • začleňovania do kolektívu,
  • výučby slovenčiny ako druhého jazyka -- organizácia aj metodika: ako si vytvoriť plán, ako nastaviť výučbu tak, aby sa dieťa z cudziny učilo na všetkých predmetoch a nielen na extra hodinách slovenčiny po vyučovaní, kde nájsť dobrý a recyklovateľný učebný materiál,
  • spolupráce učiteľa s ostatnými učiteľmi dieťaťa,
  • podpory pri výučbe a činnostiach,
  • komunikácie s rodičmi.