VITAJTE NA STRÁNKACH OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA BRIDGES

Podporme spolu ľudí prichádzajúcich z
cudziny.

   O NÁS

 

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo s cieľom podporovať ľudí prichádzajúcich z cudziny, a to hlavne v oblasti vzdelávania a integrácie do slovenskej spoločnosti. Učiteľom a školám ponúkame metodickú podporu a poradenstvo pri riešení špecifických potrieb detí a žiakov s iným materinským jazykom. Prostredníctvom aktivít pre verejnosť podporujeme porozumenie medzi cudzincami a spoločnosťou. Zároveň ponúkame aj právne poradenstvo či konzultácie v oblasti administratívy.


PONUKA

Prostredníctvom kurzov slovenčiny so skúsenými lektormi zabezpečujeme vzdelávanie cudzincov vo všetkých vekových kategóriách.

Ponúkame metodickú podporu  učiteľom a lektorom, ale aj rodičom pri inklúzii a adaptácii.

Konzultácie ponúkame ľuďom, ktorí vzdelávajú deti a žiakov s iným materinským jazykom ako je slovenčina. Ponúkame aj právne poradenstvo či konzultácie v oblasti administratívy.

Organizujeme semináre pre pedagógov a workshopy pre študentov.

Pre začínajúcich učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka máme k dispozícii overené a v praxi odskúšané učebné materiály. 

Budeme radi, ak nám prejavíte záujem a podporíte nás, hoci aj jedným eurom. Každá pomoc sa počíta. 


KDE SME POMOHLI?


RTVS rozhovor

Rozhovor Ivany Šaffovej pre RTVS na tému vyučovania slovenského jazyka pre cudzincov: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/313525#2515


Kurz slovenského jazyka pre odídencov

V utorok 22. 03. 2022 sa začala výučba slovenského jazyka pre odídencov z Ukrajiny v spolupráci s jazykovou školou Universa.

 


Zápis na jazykové kurzy Slovenského jazyka

Viac ako 150 odídencov z Ukrajiny prejavilo záujem o štúdium slovenského jazyka. 

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAME: